Vad är KBT?

I Kognitiv beteendeterapi, KBT, utgår man från att en persons tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att förändra. Målet är att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till problem så att dessa inte längre utgör ett så stort hinder i livet, så att du ska kunna leva ditt liv mera fullt ut. I KBT arbetar man framför allt med fokus på nuet och framtiden.

I början av terapin sätter vi tillsammans upp konkreta mål att arbeta mot. Terapin går ut på att identifiera vilka tankemönster du har när du mår dåligt samt vilka beteendemönster som hänger samman med din problematik. Tillsammans arbetar vi sedan med att förändra problematiska beteenden eller ändra förhållningssätt till dina negativa tankemönster, för att du ska kunna må bättre. Du får jobba med olika hemuppgifter på egen hand mellan sessionerna, så att terapin får effekt i ditt vanliga liv. Det är mycket avgörande för behandlingsresultatet att du som klient gör dina hemuppgifter.

Exempel på innehåll i en KBT-behandling:

  • Psykopedagogiska inslag som till exempel fakta om hur ångest, depression eller stress yttrar sig och vad du kan göra för att hantera dessa tillstånd på ett bättre sätt.
  • Metoder för avslappning eller medveten närvaro, mindfulness.
  • Att skriva dagbok över de tankar eller beteendemönster som automatiskt uppstår i vissa situationer
  • Träna dig i nya färdigheter, såsom att kommunicera på ett bättre sätt eller kunna sätta gränser.
  • Övning i att stegvis närma dig sådant som du är van att undvika, så kallad exponeringsträning.

Hur många gånger är vanligt att ses?
Behandlingstiden varierar och beror på vilka problem du har och vilka mål du vill uppnå men också på hur flitigt du arbetar med hemuppgifterna. Vanligen är antalet sessioner i en kortare KBT-behandling på Psykologi i Centrum, mellan sju och tolv gånger med träffar 1 gång i veckan eller varannan vecka.


Allt kan man ta ifrån människan utom en sak – den yttersta friheten Att välja förhållningssätt till det som livet för med sig.


- Viktor Frankl

Kontakt:

Terapin sker i helt privat regi och man kommer till mig utan remiss.
Kontakta mig via telefon eller mail för att boka tid för behandling.

Avbokningspolicy:

Avbokningar senare än 48 timmar innan bokad tid debiteras med halva kostnaden. Ej avbokad tid debiteras med fullt pris.Det fungerar också bra att ha videosamtal eller samtal på telefon.

Adress:

Fredsgatan 10 C 852 36 Sundsvall

Tel:

070-200 16 90

Mailadress:

lena@psykologiicentrum.se