Vad är mindfulness?

På svenska översätts ordet mindfulness till medveten närvaro. En av förgrundsgestalterna inom mindfulness är Jon Kabat-Zinn och han definierar mindfulness så här: Att vara uppmärksam i nuet, med avsikt och utan att värdera eller döma

De som forskar på hur hjärnan förändras vid mindfulness har kunnat påvisa förändringar i både hjärnans aktivitet och struktur. Efter ett 8-veckors träningsprogram förskjuts hjärnaktiviteten från områden som reglerar sorg, irritation och nedstämdhet till områden som reglerar lugn, glädje och nyfikenhet.
Forskningen inom området växer snabbt och man har kommit fram till att mindfulnessträning bland annat leder till:

  • Minskad stress
  • Större lugn
  • Lägre blodtryck
  • Minskad oro och ångest
  • Ökad empati
  • Starkare immunförsvar

Autopiloten

Under en stor del av vårt liv så är vi inte medvetna om vad vi gör, Våra tankar, känslor och beteenden är i stor utsträckning automatiserade. Händelser runt omkring oss triggar igång gamla tankebanor och reaktionsmönster nästan reflexmässigt och ibland på ett sätt som inte blir bra för oss långsiktigt. Vi upprepar våra negativa beteendemönster genom gamla val och missar nya perspektiv och valmöjligheter. Detta kallas för att vi går på ”autopilot”.

Denna icke-närvaro, leder också till minskad livstillfredställelse, eftersom vi inte är närvarande för att uppmärksamma livet som något intressant och spännande. Vi ser inte det som finns att se, hör inte vad som finns att höra, blir inte berörda av en god doft eller smakupplevelse eftersom vi inte riktigt är där mentalt. På så vis missar vi en stor del av vårt liv genom att gå på autopilot.

Att träna sig i medveten närvaro hjälper oss att stiga ur autopiloten och vi kan då se tillvaron på ett nytt sätt. Våra valmöjligheter blir fler och vi kan fatta klokare beslut. Vårt liv blir rikare genom att vi har kontakt med våra sinnen. Genom att öva sig i att vara mer medveten om sina tankar, känslor och kroppsupplevelser, medan det händer, blir vi friare att välja kloka sätt att agera. Vi kan då hantera utmaningar mer konstruktivt. Genom mindfulnessträning kan vi på så vis lättare undvika att hamna i vanemässiga och ineffektiva reaktionsmönster.

Meditation är inte att undvika problem eller komma undan svårigheter. Vi övar oss inte på att fly. Vi övar för att få styrka att möta problemen på ett konstruktivt sätt. För att göra det måste vi vara lugna, Livskraftiga och stabila. Det är därför vi behöver öva oss i konsten att stanna upp.


- Thich Nath Hanh

Kontakt:

Terapin sker i helt privat regi och man kommer till mig utan remiss.
Kontakta mig via telefon eller mail för att boka tid för behandling.

Avbokningspolicy:

Avbokningar senare än 48 timmar innan bokad tid debiteras med halva kostnaden. Ej avbokad tid debiteras med fullt pris.Det fungerar också bra att ha videosamtal eller samtal på telefon.

Adress:

Fredsgatan 10 C 852 36 Sundsvall

Tel:

070-200 16 90

Mailadress:

lena@psykologiicentrum.se