Mindfulnesskursen:

Balans i livet

Med mindfulness och KBT

Välkommen till en kurs där du övar dig i medveten närvaro för att minska din stress och öka din livskvalitet. Genom att bli mer medveten om tankar, känslor och kroppsreaktioner i nuet, kan du lära dig att hantera utmaningar i livet mer konstruktivt.


Forskning visar att mindfulnessträning bland annat:

  • Minskar stress och oro
  • Förbättrar sömnen och ger lugn
  • Förbättrar koncentrationsförmågan
  • Stärker immunförsvaret

Det här får du lära dig på kursen:

I Balans i livet kursen träffas vi en gång i veckan, i en liten trygg grupp om åtta deltagare. Vid varje kurstillfälle varvar teori och meditation och du har utrymme att valfritt dela med dig av dina reflektioner och tankar kring din träning. Vi går igenom teori kring stress, känslor, tankar, kommunikation och självmedkänsla utifrån ett psykologiskt perspektiv. Vi går igenom grundläggande KBT tekniker för stresshantering.

Mellan träffarna som är en gång i veckan övar du mindfulness på egen hand, ca 20 minuter sex dagar i veckan med stöd av ljudinstruktion. I kursen ingår ett häfte med det material vi går igenom vid kurstillfällena som stöd för ditt lärande och din träning.

Tidigare deltagares omdömen om kursen:

Jag önskar att ALLA kunde få möjligheten att lära sig mycket av det jag tar med mig härifrån.
Jag har inte kunnat klara mig i arbetslivet och livet lika bra utan kursen och övningarna.